TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
391 2.001744.000.00.00.H34 Cấp lại giấy phép hoạt động in UBND tỉnh Kon Tum Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Kon Tum Xuất Bản, In và Phát hành
392 2.001584.000.00.00.H34 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) UBND tỉnh Kon Tum Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Kon Tum Xuất Bản, In và Phát hành
393 1.002000.000.00.00.H34 Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền UBND tỉnh Kon Tum Sở Y tế - tỉnh Kon Tum Khám bệnh, chữa bệnh
394 2.000340.000.00.00.H34 Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài UBND tỉnh Kon Tum Sở Công thương Thương mại quốc tế
395 2.002287.000.00.00.H34 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng UBND tỉnh Kon Tum Sở Giao thông vận tải Đường bộ
396 2.002286.000.00.00.H34 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng UBND tỉnh Kon Tum Sở Giao thông vận tải Đường bộ
397 1.002820.000.00.00.H34 Cấp lại Giấy phép lái xe UBND tỉnh Kon Tum Sở Giao thông vận tải Đường bộ
398 1.002300.000.00.00.H34 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế UBND tỉnh Kon Tum Tổng cục Đường bộ Việt Nam,Sở Giao thông vận tải Đường bộ
399 2.000192.000.00.00.H34 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam UBND tỉnh Kon Tum Sở Lao động, Thương binh & Xã hội - tỉnh Kon Tum Việc làm
400 2.000665.000.00.00.H34 Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ UBND tỉnh Kon Tum Sở Công thương Thương mại quốc tế