TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1801 2.000422.000.00.00.H34 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất UBND tỉnh Kon Tum Ban Thi đua - Khen thưởng Thi đua - khen thưởng
1802 1.000681.000.00.00.H34 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại UBND tỉnh Kon Tum Vụ Thi đua - Khen thưởng - Bộ giáo dục đào tạo,Phòng Thi đua khen thưởng - Bộ Công Thương,Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương - Bộ Nội vụ,Vụ Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương (gọi tắt là Vụ II) - Bộ Nội vụ,Vụ Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Vụ III) - Bộ Nội vụ,Phòng Nội vụ Thi đua - khen thưởng
1803 1.003735.000.00.00.H34 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập UBND tỉnh Kon Tum Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
1804 1.005358.000.00.00.H34 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện UBND tỉnh Kon Tum Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Tổ chức phi chính phủ
1805 1.002662.000.00.00.H34 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND tỉnh Kon Tum Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
1806 1.003719.000.00.00.H34 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập UBND tỉnh Kon Tum Phòng Nội vụ Tổ chức - Biên chế
1807 2.001946.000.00.00.H34 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập UBND tỉnh Kon Tum Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
1808 2.001941.000.00.00.H34 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập UBND tỉnh Kon Tum Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
1809 1.003693.000.00.00.H34 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập UBND tỉnh Kon Tum Phòng Nội vụ Tổ chức - Biên chế
1810 1.003817.000.00.00.H34 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập UBND tỉnh Kon Tum Phòng Nội vụ Tổ chức - Biên chế