TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1111 1.002252.000.00.00.H34 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND tỉnh Kon Tum Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Người có công
1112 2.002086.000.00.00.H34 Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã UBND tỉnh Kon Tum Công an Xã Đăng ký, quản lý cư trú
1113 1.001126.000.00.00.H34 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật UBND tỉnh Kon Tum Công an Xã Đăng ký, quản lý cư trú
1114 2.001416.000.00.00.H34 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp huyện) UBND tỉnh Kon Tum Công an huyện Đăng ký, quản lý cư trú
1115 1.003613.000.00.00.H34 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước UBND tỉnh Kon Tum Sở Y tế Dược phẩm
1116 2.001931.000.00.00.H34 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) UBND tỉnh Kon Tum Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xuất Bản, In và Phát hành
1117 1.001437.000.00.00.H34 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử UBND tỉnh Kon Tum Công an Tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh
1118 1.003677.000.00.00.H34 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã UBND tỉnh Kon Tum Công an Xã Đăng ký, quản lý cư trú
1119 2.000134.000.00.00.H34 Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động UBND tỉnh Kon Tum Sở Lao động, Thương binh & Xã hội - tỉnh Kon Tum An toàn, vệ sinh lao động
1120 1.003662.000.00.00.H34 Khám GĐYK lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng UBND tỉnh Kon Tum Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa