Tên thủ tục Cấp giấy phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường
Lĩnh vực Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan thực hiện ; UBND huyện Ngọc Hồi
Cách thức thực hiện
Trình tự thực hiện
Thời hạn giải quyết 0 ngày
Phí   
Lệ Phí   
Thành phần hồ sơ
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
Biểu mẫu đính kèm