Tên thủ tục Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Lĩnh vực Lĩnh vực Đất đai
Cơ quan thực hiện ; UBND huyện Ngọc Hồi
Cách thức thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện Ngọc Hồi
- Thời gian: Sáng từ 7 giờ - 11giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định)
Bước 2: Công chức tiếp nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận, đồng thời cập nhật thông tin hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Bước 3: Chuyển giao hồ sơ đến Phòng chuyên môn để hoàn thiện, trình Ủy ban nhân dân Huyện xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ - 11giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định)


Thời hạn giải quyết 0 ngày
Phí   
Lệ Phí   
Thành phần hồ sơ
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
Biểu mẫu đính kèm