Tên thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) - Cấp Tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y
Cơ quan thực hiện ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện Trực tiếp Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu điện.
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y nhưng bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan có nhu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận của Chi cục kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ viết giấy biên nhận hẹn thời gian giải quyết. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại theo quy định.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Thời hạn giải quyết 0 ngày
Phí Không.  
Lệ Phí Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y: 50.000 đồng/lần  
Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký cấp lại (theo mẫu);

- Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất.

- 02 ảnh 4x6.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Yêu cầu - điều kiện

a) Bị mất, sai sót, hư hỏng;

b) Có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y.
Căn cứ pháp lý

- Luật Thú y số 79/2015/Q13, ngày 19/6/2015;

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính
Biểu mẫu đính kèm