Tên thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền
Lĩnh vực Lĩnh vực Quản lý hành nghề Y, dược tư nhân
Cơ quan thực hiện ; Sở Y tế; Sở Y tế
Cách thức thực hiện Trực tiêp qua Bộ phận 1 cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ phận 1 cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định cho người đề nghị

Bước 3: Trong thời hạn 60 ngày đối với bệnh viện, 45 ngày đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ  và thẩm định tại cơ sở để cấp GPHĐ:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động.

- Trường hợp không cấp GPHĐ, Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

Bước 4 : Trả kết quả tại Bộ phận 1 cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Thời hạn giải quyết 0 ngày
Phí   
Lệ Phí Phí thẩm định cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Mức thu: 1.500.000đồng/lần  
Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị (theo mẫu);

- Bản gốc giấy phép bị hư hỏng (nếu có).

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.

- Luật hoạt động Chữ thập đỏ số 11/2008/QH12 ngày 12/6/2008

- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07/01/2011 của Chính phủ.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ.

- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ Y tế.

- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính
Biểu mẫu đính kèm