Tên thủ tục Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác
Lĩnh vực Lĩnh vực Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
Cơ quan thực hiện ; Sở Giao thông Vận tải
Cách thức thực hiện Tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở hành chính hoặc qua đường bưu điện.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 387 Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum;

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 và buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho tổ chức

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hướng dẫn  về chỉnh sửa, bổ sung.

- Trường hợp từ chối cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Bước 3: Trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum;

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 và buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ)
Thời hạn giải quyết 0 ngày
Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của chủ công trình  (theo mẫu)

b) Số lượng hồ sơ: 01 ( bộ) 
Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ;

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải.
Biểu mẫu đính kèm