Tên thủ tục Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương
Lĩnh vực Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
Cơ quan thực hiện ; Sở Công thương
Cách thức thực hiện

Trực tiếp Bộ phận 1 cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum  hoặc qua đường bưu điện.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

hoặc qua đường bưu điện.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ “một cửa” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa.

Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định.

Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại

Bộ phận 1 cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum  hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)

Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương tiện điện tử:

+ Bản scan màu Dự thảo hợp đồng (theo mẫu) hay dự thảo điều kiện giao dịch chung được đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;

+ Bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word;

- Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương thức khác:

+ Bản cứng Dự thảo hợp đồng (theo mẫu) hay dự thảo điều kiện giao dịch chung có đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;

+ Bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word.

+ 01 phong bì có tem, ghi rõ địa chỉ (hồ sơ nhận qua đường bưu điện).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Yêu cầu - điều kiện

Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải được lập thành văn bản và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Việt, nội dung phải rõ ràng, dễ hiểu; cỡ chữ ít nhất là 12.

- Nền giấy và màu mực thể hiện nội dung hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải tương phản nhau.

- Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản.


Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010

- Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ.

- Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

- Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng 
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung  -  Tải file