STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
1 Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại tại địa phương. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại Sở Công thương
2 Cấp Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện phi thương mại Lĩnh vực Vận tải Sở Giao thông Vận tải
3 Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa Sở Công thương
4 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Lĩnh Vực Văn Hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Lĩnh Vực Văn Hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch