STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
176 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
177 Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính Lĩnh vực Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
178 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
179 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
180 Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 cho cá nhân Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp