STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
131 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp. Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
132 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông của quốc lộ đang khai thác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
133 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
134 Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Lĩnh Vực Văn Hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
135 Thủ tục tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ