STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
61 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép Lĩnh vực Thương mại quốc tế Sở Công thương; Ban Quản lý Khu kinh tế
62 Thông báo hoạt động khuyến mại Lĩnh vực Xúc tiến thương mại Sở Công thương
63 Cho phép đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo trong nước, đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động Lĩnh vực nghiệp vụ y Sở Y tế
64 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực Xây dựng nếp sống Văn hoá & gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
65 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư