STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
1 Cấp Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện phi thương mại Lĩnh vực Vận tải Sở Giao thông Vận tải
2 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Lĩnh Vực Văn Hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Lĩnh Vực Văn Hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lĩnh vực Hộ Kinh Doanh UBND huyện Sa Thầy
5 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Lĩnh vực Xây dựng UBND huyện Sa Thầy