STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
31 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng Sở Công thương
32 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Lĩnh vực Giám định thương mại Sở Công thương
33 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Lĩnh vực Xây dựng UBND huyện Ngọc Hồi
34 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
35 Thông báo hoạt động khuyến mại Lĩnh vực Xúc tiến thương mại Sở Công thương
36 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lĩnh vực Xúc tiến thương mại Sở Công thương
37 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng Sở Công thương
38 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Lĩnh vực Giám định thương mại Sở Công thương
39 Cấp giấy phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường Lĩnh vực Xây dựng UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Ngọc Hồi
40 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ