STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
21 Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
22 Đăng ký kinh doanh, bia, rượu, thuốc lá Lĩnh vực Công thương UBND huyện Ngọc Hồi