STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
221 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
222 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
223 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
224 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu Lĩnh Vực Văn Hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
225 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực Giao dịch đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
226 Cho phép họp báo (trong nước) Lĩnh vực Báo Chí Sở Thông tin và Truyền thông
227 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký Lĩnh vực Giao dịch đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
228 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
229 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
230 Cấp Giấy phép bưu chính Lĩnh vực Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông