STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
201 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
202 “Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động” Lĩnh vực Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội Sở Lao động, Thương binh & Xã hội
203 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày (Doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài dưới hình thức thực tập nâng cao tay nghề). Lĩnh vực Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội Sở Lao động, Thương binh & Xã hội
204 Tên thủ tục: Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lĩnh vực Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội Sở Lao động, Thương binh & Xã hội
205 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở. Lĩnh vực Giao dịch đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
206 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Lĩnh vực Giám định thương mại Sở Công thương
207 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp
208 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Lĩnh vực Quốc tịch Sở Tư pháp
209 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận. Lĩnh vực Giao dịch đảm bảo Sở Tài nguyên và Môi trường
210 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ