STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
11 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
12 Cấp Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện phi thương mại Lĩnh vực Vận tải Sở Giao thông Vận tải
13 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Lĩnh vực Điện Sở Công thương
14 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Lĩnh Vực Văn Hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Lĩnh vực Cạnh tranh Sở Công thương
16 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng Sở Công thương
17 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Lĩnh Vực Văn Hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
18 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lĩnh vực Hộ Kinh Doanh UBND huyện Sa Thầy
19 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Lĩnh vực Xây dựng UBND huyện Sa Thầy
20 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lĩnh vực Hộ Kinh Doanh UBND huyện Ngọc Hồi