STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
181 Cấp giấy phép hoạt động in Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
182 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
183 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa Sở Công thương
184 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
185 Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
186 Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ(sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
187 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ(sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
188 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
189 Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
190 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư