STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
131 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Lĩnh vực Đăng ký biến động đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
132 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
133 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
134 Thủ tục đổi tên quỹ cấp tỉnh Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
135 Giải thể doanh nghiệp Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
136 Cấp đổi hiện vật khen thưởng bị mất, hư hỏng Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
137 Thủ tục thành lập hội Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
138 Đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
139 Cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Lĩnh vực Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
140 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông