STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
91 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Lĩnh vực Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải
92 Cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
93 Cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh khi hết hạn Lĩnh vực Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
94 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
95 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin Lĩnh Vực Báo Chí Sở Thông tin và Truyền thông
96 Đăng ký hoạt động cơ sở in Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
97 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
98 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa Sở Công thương
99 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa Sở Công thương
100 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Lĩnh vực Điện Sở Công thương