Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Phạm Thị Ái Liễu

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Dương Thuý Hồng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Thu Dung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Thìn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Thu Hà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Hồng Vân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hồ Thị Hằng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thùy Trâm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hồ Tấn Cường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Phong

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hồ Thị Bích Thủy

Tỷ lệ hài lòng: 2/3

Đánh giá
Lê Bảo Thoại

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
A Brao Linh Đa

Tỷ lệ hài lòng: 1/2

Đánh giá
Phạm Thị Thanh Hải

Tỷ lệ hài lòng: 2/3

Đánh giá
Nguyễn Thị Kim Hoanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/1

Đánh giá
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Võ Văn Hường

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Phạm Thị Thanh Huyền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đào Bá Đông

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đường Việt Hoàn

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Nguyễn Thị Thái Bình

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Thị Diệu Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 6/7

Đánh giá
Võ Thị Lai

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Vũ Thị Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Đậu Thị Ngọc Quỳnh

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Hoàng Thị Thanh Hải

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Thiều Sỹ Hoàng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Khắc Chương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Hữu Phương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Hải Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Võ Thanh Tình

Tỷ lệ hài lòng: 0/1

Đánh giá
Uông Hữu Thỉnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Văn Khải

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Thanh Bạch

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Văn Nhân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Mạnh Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đồng Thế Danh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Phương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Viết Hùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Rin

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Kim Ngọc

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Xiêm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Thị Thanh Thủy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Nhung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Minh Thu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Nguyệt

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Văn Trà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Văn Mậu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Thị Uyên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thị Tuấn Anh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ Thị Kim Vui

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Quốc Kiên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Thao Phước

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Thái Thị Tâm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Lệ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Y Hải Yến

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Mai

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
A Hước

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Tư

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Đăng Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Nghiêm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Loan

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Kim Liên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Thị Kiều Phương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Minh Phường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Đình Thạch

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Thị Lệ Quyên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thanh Tặng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Thành Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thanh Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trình Văn Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Lan Anh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Y Hà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Mỹ Hoài

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Thị Ánh Ngọc

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Duy Minh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vi Thị Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Ngọ Thi Tâm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Duy Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ Quang Vui

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Hoàng Thị Hồng Hà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Kim Liên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Ngọc Anh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Tiêu Viết Trinh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Văn Linh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Trọng Nghĩa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ A Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
NHÂN VIÊN TEST

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
test222

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ Phú Huy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Một cửa CNDKDD huyện Tu Mơ Rông

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trịnh Thị Hồng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Ngô Thị Thu Sang

Tỷ lệ hài lòng: 3/3

Đánh giá
Võ Duy Hải

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Một cửa BQLKKT test

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Văn Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hà Thị Hạnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Loan

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Trần Huân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá