CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
121 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật
122 Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lĩnh vực Thủy lợi
123 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lĩnh vực Thủy lợi
124 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP) Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện
125 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP) Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện
126 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
127 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (quy mô vừa/nhỏ) Lĩnh vực tài nguyên nước
128 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Lĩnh vực Tài nguyên nước
129 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Lĩnh vực Điện
130 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Lĩnh vực Đường thủy nội địa
131 Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lĩnh vực Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội
132 Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lĩnh vực Thủy lợi
133 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Lĩnh vực Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội
134 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với cá nhân Lĩnh vực Khí tượng thủy văn
135 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức Lĩnh vực Khí tượng thủy văn
136 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức, cá nhân Lĩnh vực Khí tượng Thủy văn
137 Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lĩnh vực Thủy lợi
138 Cấp giấy phép hoạt động in Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành
139 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành
140 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh