CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
901 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao đồng Lĩnh vực Chứng thực
902 Sửa đổi bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
903 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
904 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
905 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Lĩnh vực Bưu chính
906 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
907 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Lĩnh vực Thủy sản
908 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Lĩnh vực Thủy sản
909 Sửa đổi/bổ sung/gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức, cá nhân Lĩnh vực Khí tượng thủy văn
910 Sửa đổi/bổ sung/gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức, cá nhân Lĩnh vực Khí tượng Thủy văn
911 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Lĩnh vực Đăng ký biến động
912 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Lĩnh vực đất đai
913 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
914 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
915 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
916 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã. liên hiệp hợp tác xã
917 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
918 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
919 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Lĩnh vực công chứng
920 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lĩnh vực Thi đua khen thưởng