CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
881 Quyết định điều chuyển tài sản công Lĩnh vực Giá-Công sản
882 Quyết định điều chuyển tài sản công. Lĩnh vực Giá - Công sản
883 Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
884 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lĩnh vực Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội
885 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố Lĩnh vực Đường bộ
886 Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
887 Sáp nhập Văn phòng công chứng Lĩnh vực công chứng
888 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
889 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
890 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
891 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
892 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
893 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
894 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
895 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
896 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
897 Sát nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên Lĩnh vực Giáo dục Thường xuyên
898 Sát, nhập, chia, tách, trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
899 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký Lĩnh vực Giao dịch đảm bảo
900 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Chứng thực