CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
801 Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh Lĩnh vực Lâm nghiệp
802 Phê duyệt dự án đầu tư Lĩnh vực đầu tư
803 Phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản Lĩnh vực Lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản
804 Phê duyệt dự trù sử dụng thuốc Methadone từ nguồn thuốc thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Lĩnh vực y tế dự phòng
805 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Lĩnh vực Nông nghiệp
806 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Lĩnh vực Nông nghiệp
807 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Lĩnh vực Nông nghiệp
808 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình
809 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Lĩnh vực đầu tư
810 Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
811 Phê duyệt liên kết giáo dục Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài
812 Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lĩnh vực Thủy lợi
813 Phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường Lĩnh vực Môi trường
814 Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện
815 Phê duyệt phương án cổ phần hóa thuộc thẩm quyền quyết định UBND các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp
816 Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên Lĩnh vực Lâm nghiệp
817 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Lĩnh vực Lâm nghiệp
818 Phê duyệt phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp và các Công ty Nhà nước thực hiện cổ phần hóa. Lĩnh vực đất đai
819 Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý Lĩnh vực Thủy lợi
820 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu Lĩnh vực Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội