CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
781 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Lĩnh vực Tài nguyên nước
782 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Lĩnh vực Hộ tịch
783 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Lĩnh vực Hộ tịch
784 Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Lĩnh vực Nhà ở và công sở
785 Miễn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
786 Miễn nhiệm công chứng viên Lĩnh vực công chứng
787 Miễn nhiệm giám định viên pháp y Lĩnh vực Giám định Y khoa
788 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực Giám định tư pháp
789 Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động Lĩnh vực Quản lý công sản
790 Miến, giảm tiền sử dụng đất đối với dự án nhà ở xã hội, dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa. Lĩnh vực Giá-Công sản
791 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao Lĩnh vực Giá-Công sản
792 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế Lĩnh vực Giá-Công sản
793 Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) Lĩnh vực Lâm nghiệp
794 Mua hóa đơn lẻ Lĩnh vực Giá-Công sản
795 Mua quyển hóa đơn Lĩnh vực Giá-Công sản
796 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
797 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
798 Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh Lĩnh vực Lâm nghiệp
799 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Lĩnh vực Môi trường
800 Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh