CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
661 Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam Lĩnh vực Đường bộ
662 Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Lĩnh vực Đường bộ
663 Gia hạn giấy phép tận thu khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
664 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản
665 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
666 Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
667 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Thương mại quốc tế
668 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
669 Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia Lĩnh vực Đường bộ
670 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
671 Gia hạn quyền sử dụng đất Lĩnh vực đất đai
672 Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài Lĩnh vực nhà ở và công sở
673 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Lĩnh vực đất đai
674 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Lĩnh vực Đăng ký biến động
675 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Lĩnh vực Đất đai (Huyện)
676 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo Lĩnh vực đất đai
677 Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương QĐ thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương QĐ thành lập). Lĩnh vực Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội
678 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài
679 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (quy mô vừa/nhỏ) Lĩnh vực tài nguyên nước
680 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Lĩnh vực Tài nguyên nước