CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
641 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
642 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư (cơ quan khác) Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
643 Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ Lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
644 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng không thay đổi chủ sở hữu (nơi chuyển đi) Lĩnh vực Đường bộ
645 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lĩnh vực Đường bộ
646 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
647 Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng Lĩnh vực Nuôi con nuôi
648 Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lĩnh vực nuôi con nuôi
649 Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ Lĩnh vực Đường bộ
650 Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Lĩnh vực Đường bộ
651 Gia hạn chứng chỉ hành nghề hạng II Lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
652 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
653 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu Lĩnh vực Dược phẩm
654 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu Lĩnh vực Dược phẩm
655 Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lĩnh vực Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội
656 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Lĩnh vực Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội
657 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
658 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản
659 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản
660 Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Lĩnh vực Thương mại quốc tế