CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
601 Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất Lĩnh vực y tế dự phòng
602 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ Lĩnh vực y tế dự phòng
603 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự Lĩnh vực y tế dự phòng
604 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Lĩnh vực Đường bộ
605 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Lĩnh vực Đường bộ
606 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
607 Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu. Lĩnh vực y tế dự phòng
608 Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực y tế dự phòng
609 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A Lĩnh vực Trang thiết bị
610 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh Lĩnh vực Đào tạo
611 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D Lĩnh vực Trang thiết bị
612 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Lĩnh vực Trang thiết bị
613 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
614 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Lĩnh vực y tế dự phòng
615 Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Lĩnh vực Đường bộ
616 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Lĩnh vực Đường bộ
617 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Lĩnh vực Đường bộ
618 Công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược Lĩnh vực Đào tạo
619 Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lĩnh vực Nông nghiệp
620 Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư Lĩnh vực Nhà ở và công sở