CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
581 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
582 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
583 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
584 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
585 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Lĩnh vực Giám định tư pháp
586 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực Đăng ký biến động
587 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Lĩnh vực Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
588 Chuyển đổi văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Lĩnh vực công chứng
589 Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật Lĩnh vực luật sư
590 Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cho người lái xe Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
591 Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc Lĩnh vực Dược phẩm
592 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II Lĩnh vực y tế dự phòng
593 Công bố cơ sở xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
594 Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Lĩnh vực y tế dự phòng
595 Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Lĩnh vực y tế dự phòng
596 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động Lĩnh vực Môi trường
597 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cho thuyền viên Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
598 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Lĩnh vực y tế dự phòng
599 Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Lĩnh vực Vật liệu Xây dựng
600 Công bố lại cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm, cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (Trường hợp thay đổi về thông tin của cơ sở) Lĩnh vực y tế dự phòng