CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
441 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) Lĩnh vực Thủy sản
442 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Cấp Tỉnh) Lĩnh vực Thú y
443 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực Lĩnh vực Thủy sản
444 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) Lĩnh vực Thú y
445 Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản
446 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Lĩnh vực Công nghiệp địa phương
447 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh Lĩnh vực Công nghiệp địa phương
448 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Lĩnh vực Quản tài viên
449 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
450 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
451 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
452 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Hòa giải thương mại
453 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật Lĩnh vực Tư vấn pháp luật
454 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
455 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã. liên hiệp hợp tác xã
456 Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài Lĩnh vực Trọng tài thương mại
457 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
458 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
459 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp chấm dứt hoạt động do Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết Lĩnh vực luật sư
460 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập Lĩnh vực luật sư