CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
261 Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
262 Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
263 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Lĩnh vực Đường bộ
264 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
265 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
266 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
267 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
268 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
269 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã. liên hiệp hợp tác xã
270 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực Đường thủy nội địa
271 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa
272 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực Đường thủy nội địa
273 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
274 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
275 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Lĩnh vực Đường bộ
276 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Lĩnh vực An toàn thực phẩm
277 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
278 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
279 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký) Lĩnh vực Thú y
280 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn Lĩnh vực Chăn nuôi