CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em
2 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực Chứng thực
3 Cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Chứng thực
4 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa
7 Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
8 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
9 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em
10 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
12 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lĩnh vực Chứng thực
13 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Lĩnh vực Chứng thực
14 Chứng thực di chúc Lĩnh vực Chứng thực
15 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Lĩnh vực Chứng thực
16 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Lĩnh vực Chứng thực
17 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Lĩnh vực Chứng thực
18 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Chứng thực
19 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em
20 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Lĩnh vực Trồng trọt
21 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
22 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
23 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Lĩnh vực Dân tộc
24 Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng Lĩnh vực Nuôi con nuôi
25 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Lĩnh vực Nuôi con nuôi
26 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Lĩnh vực Bồi thường nhà nước
27 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
28 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Lĩnh vực Phòng chống thiên tai
29 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Lĩnh vực Phòng chống thiên tai
30 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Lĩnh vực Thủy lợi
31 Hoà giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Đất đai
32 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Lĩnh vực Hộ tịch
33 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Lĩnh vực Hộ tịch
34 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Lĩnh vực Nông nghiệp
35 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
36 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
37 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
38 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Chứng thực
39 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
40 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
41 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Lĩnh vực Thủy lợi
42 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
43 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Lĩnh vực Thủy lợi
44 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
45 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em
46 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực Hộ tịch
47 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Lĩnh vực Hộ tịch
48 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
49 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Lĩnh vực Chứng thực
50 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Lĩnh vực Thể thao
51 Thủ tục công nhận hòa giải viên Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở
52 Thủ tục Công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở
53 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
54 Thủ tục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em
55 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
56 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
57 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
58 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở
59 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Lĩnh vực Hộ tịch
60 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở
61 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Lĩnh vực Tôn giáo
62 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Lĩnh vực Tôn giáo
63 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Lĩnh vực Văn hóa
64 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Lĩnh vực Tôn giáo
65 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Lĩnh vực Tôn giáo
66 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Lĩnh vực Người Có Công
67 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Lĩnh vực Người Có Công
68 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Lĩnh vực Văn hóa
69 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
70 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hoá Lĩnh vực Văn hóa
71 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Lĩnh vực Tôn giáo
72 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Lĩnh vực Hộ tịch
73 Thủ tục đăng ký giám hộ Lĩnh vực Hộ tịch
74 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Lĩnh vực Thư viện
75 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Lĩnh vực Tôn giáo