CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
41 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Lĩnh vực Thủy lợi
42 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
43 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Lĩnh vực Thủy lợi
44 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
45 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em
46 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực Hộ tịch
47 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Lĩnh vực Hộ tịch
48 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
49 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Lĩnh vực Chứng thực
50 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Lĩnh vực Thể thao
51 Thủ tục công nhận hòa giải viên Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở
52 Thủ tục Công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở
53 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
54 Thủ tục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em
55 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
56 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
57 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
58 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở
59 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Lĩnh vực Hộ tịch
60 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở