CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
21 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
22 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
23 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Lĩnh vực Dân tộc
24 Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng Lĩnh vực Nuôi con nuôi
25 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Lĩnh vực Nuôi con nuôi
26 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Lĩnh vực Bồi thường nhà nước
27 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
28 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Lĩnh vực Phòng chống thiên tai
29 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Lĩnh vực Phòng chống thiên tai
30 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Lĩnh vực Thủy lợi
31 Hoà giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Đất đai
32 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Lĩnh vực Hộ tịch
33 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Lĩnh vực Hộ tịch
34 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Lĩnh vực Nông nghiệp
35 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
36 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
37 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
38 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Chứng thực
39 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
40 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện