CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
231 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
232 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực Đường thủy nội địa
233 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Lĩnh vực Đất đai (Huyện)
234 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
235 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
236 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
237 Đăng ký khai thác nước dưới đất Lĩnh vực Tài nguyên nước
238 Đăng ký khi hợp tác xã chia Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
239 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
240 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)