CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
211 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
212 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Lĩnh vực Văn hoá
213 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng
214 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Lĩnh vực Văn hoá
215 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch