CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
176 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Lĩnh vực Người Có Công
177 Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
178 Thủ tục hội tự giải thể Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
179 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
180 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật