CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
116 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Lĩnh vực Giáo dục tiểu học
117 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục Trung học
118 Sáp, nhập, chia, tách, trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Lĩnh vực Giáo dục Mầm non
119 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Chứng thực
120 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử