CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
66 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình cá nhân Lĩnh vực Đất đai (Huyện)
67 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Lĩnh vực Giáo dục tiểu học
68 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục Trung học
69 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
70 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Lĩnh vực Giáo dục Dân tộc