CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
196 Thủ tục tiếp nhận viên chức không qua thi tuyển Lĩnh vực Công chức, viên chức
197 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
198 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Lĩnh vực Văn hoá
199 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng
200 Thủ tục xét tuyển viên chức Lĩnh vực Công chức, viên chức