CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
101 Quyết định tiêu huỷ tài sản công. Lĩnh vực Giá - Công sản
102 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại. Lĩnh vực Giá - Công sản
103 Quyết định điều chuyển tài sản công. Lĩnh vực Giá - Công sản
104 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
105 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
106 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
107 Sát, nhập, chia, tách, trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
108 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao đồng Lĩnh vực Chứng thực
109 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
110 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Lĩnh vực Thủy sản