CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh
Lĩnh vực Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cấp huyện.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định)


Thời hạn giải quyết

Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Tổ chức
Phí

Không.

Lệ Phí

Không.

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị (theo mẫu); nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển, kích thước loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị;

- Sơ đồ vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển;

- Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện

1. Cây xanh đã chết, đã đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm;

2. Cây xanh chết do bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không bảo đảm an toàn;

3. Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.


Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009.

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ.

- Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của UBND tỉnh Kon Tum.


Kết quả thực hiện Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị  -  Tải file