CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng
Lĩnh vực Lĩnh vực Nuôi con nuôi
Cơ quan thực hiện Cấp UBND xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người có yêu cầu ghi chú việc nuôi con nuôi xuất trình với Ủy ban nhân dân cấp xã bản chính giấy tờ đăng ký việc nuôi con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng cấp. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.

- Thời gian: 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ).

Bước 2:  Ủy ban nhân dân cấp xã ghi chú việc nuôi con nuôi vào sổ đăng ký nuôi con nuôi và cấp cho đương sự Giấy xác nhận đã ghi chú việc nuôi con nuôi đó.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.

- Thời gian: 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ).


Thời hạn giải quyết

Không quy định.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Phí
Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Bản chính giấy tờ đăng ký việc nuôi con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng cấp.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

Không


Căn cứ pháp lý

- Luật Nuôi con nuôi;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ;

- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp.


Kết quả thực hiện Giấy xác nhận đã ghi chú việc nuôi con nuôi
Biểu mẫu đính kèm