CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe
Lĩnh vực Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện 1
Trình tự thực hiện 1
Thời hạn giải quyết 1
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Tổ chức
Phí
Lệ Phí 1
Thành phần hồ sơ 1
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý 1
Kết quả thực hiện 1
Biểu mẫu đính kèm