CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện
Lĩnh vực Lĩnh vực An Toàn Thực Phẩm
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện.

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

Bước 2: Cán kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, UBND cấp huyện thông báo bằng văn bản cho cơ sở để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần 


Thời hạn giải quyết

- 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (Tiếp nhận, thông báo hồ sơ hợp lệ và thời gian kiểm tra kiến thức)

 - 03 ngày làm việc (kể từ ngày tổ chức kiểm tra kiến thức đối với những người đã đạt trên 80% số câu trả lời đúng: Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm)

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm. Mức thu: 30.000 đồng/01 lần/người
Lệ Phí
Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu)

- Bản sao Giấy Chứng minh thư nhân dân;

- Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí;

- Danh sách đề nghị kiểm tra để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu)

- Bản sao (có xác nhận và đóng dấu của tổ chức xin cấp Giấy xác nhân kiến thức về an toàn thực phẩm): Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy Chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã.  

- 01 phong bì ghi rõ địa chỉ và dán tem (nếu nhận hồ sơ qua đường bưu điện).

* Ghi chú: (Mục 4 và 5 áp dụng cho các tập thể, không áp dụng cho cá nhân)

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


Yêu cầu - điều kiện

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm chỉ cấp cho những người đã trả lời đúng từ 80% tổng số câu hỏi (gồm các câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành) trở lên.

- Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm, trong đó:

+ Kiến thức chung về an toàn thực phẩm gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm.

+ Kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.  


Căn cứ pháp lý

- Luật an toàn thực phẩm năm 2010;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ;

-Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế;

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.


Kết quả thực hiện Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Biểu mẫu đính kèm  - Danh sách đề nghị kiểm tra xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu 01b Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/04/2014)  -  Tải file
 - Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu 01a Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/04/2014)  -  Tải file