CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động
Lĩnh vực Lĩnh vực Quản lý công sản
Cơ quan thực hiện Cấp Sở, ban, ngành
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ đầu tư được Nhà nước giao đất nộp hồ sơ miễn tiền sử dụng đất tại Ban quản lý Khu kinh tế trong thời hạn 7 ngày (theo quy định là 10 ngày, đã cắt giảm 30%) kể từ ngày có quyết định giao đất.

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2: Trong thời hạn không quá 11 ngày (theo quy định là 15 ngày, đã cắt giảm 30%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn tiền sử dụng đất, Ban quản lý Khu kinh tế xác định và ban hành quyết định miễn tiền sử dụng đất theo quy định.

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Thời hạn giải quyết Không quá 11 ngày (theo quy định là 15 ngày, đã cắt giảm 30%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn tiền sử dụng đất.
Đối tượng thực hiện Chủ đầu tư
Phí
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị được miễn tiền sử dụng đất, trong đó ghi rõ: Diện tích đất được giao và lý do miễn miễn sử dụng đất (bản chính).

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở (bản sao).

- Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao)."

b) Số lượng hồ sơ:
Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ.
Kết quả thực hiện Quyết định miền tiền sử dụng đất theo quy định cho chủ đầu tư được Nhà nước giao đất.
Biểu mẫu đính kèm