CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực Phát triển nông thôn
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua bưu chính

Trình tự thực hiện

Bước 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đi gửi Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án trực tiếp hoạc qua đường bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2. Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ theo thành phần hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu thiếu; sau đó chuyển cho Chi cục Phát triển nông thôn.

Bước 3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đi; Chi cục Phát triển nông thôn có trách nhiệm tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT: Kiểm tra kế hoạch bố trí, ổn định dân cư hàng năm của tỉnh, tổ chức thẩm tra địa bàn; trình UBND tỉnh Kon Tum xem xét, ban hành quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án.

Bước 4. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để gửi cho Ủy ban nhân dân tỉnh nơi đi.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.


Thời hạn giải quyết

70 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Phí
Lệ Phí
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Hồ sơ UBND cấp xã gửi UBND cấp huyện nơi đi, gồm:

- Tờ trình UBND cấp xã,

- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (theo mẫu);

- Biên bản hợp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (theo mẫu);

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư (theo mẫu);

* Hồ sơ UBND cấp huyện nơi đi gửi UBND cấp tỉnh nơi đi, gồm:

- Tờ trình của UBND cấp huyện,

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư (theo mẫu);

* Hồ sơ UBND cấp tỉnh nơi đi gửi UBND cấp tỉnh nơi đến, gồm:

- Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư,

- Công văn đề nghị UBND tỉnh nơi đến phối hợp và ra Quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính


Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 3656/QĐ-BNN-KTHT ngày 06/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Biểu mẫu đính kèm  - Biên bản hợp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (Phụ lục II của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT);  -  Tải file
 - Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục III Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT);  -  Tải file
 - Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục I Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT)  -  Tải file